“ԿՐԵԴՈ ՖԻՆԱՆՍ” ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերությունը գրանցվել և լիցենզավորվել է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի Խորհրդի 2013 թ. փետրվարի 5-ի թիվ 30Ա որոշմամբ (լիցենզիա թիվ՝ 38, գրանցման վկայական՝ 169):

2013թ.-ի Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի Խորհրդի ապրիլի 22-ի թիվ 1/326Ա որոշմամբ գրանցվել է “ԿՐԵԴՈ ՖԻՆԱՆՍ” ՈՒՎԿ ՓԲԸ “Աջափնյակ” մասնաճյուղը (գրանցման վկայական՝ 179):

2015թ.-ի Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի Նախագահի դեկտեմբերի 2-ի թիվ 1/922Ա որոշմամբ գրանցվել է “ԿՐԵԴՈ ՖԻՆԱՆՍ” ՈՒՎԿ ՓԲԸ “Շենգավիթ” մասնաճյուղը (գրանցման վկայական՝ 239):

2016թ.-ի Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի Նախագահի հոկտեմբերի 19-ի թիվ 1/745Ա որոշմամբ գրանցվել է “ԿՐԵԴՈ ՖԻՆԱՆՍ” ՈՒՎԿ ՓԲԸ “Էրեբունի” մասնաճյուղը (գրանցման վկայական՝ 247):

2017թ.-ի Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի Նախագահի նոյեմբերի 22-ի թիվ 1/915Ա որոշմամբ գրանցվել է “ԿՐԵԴՈ ՖԻՆԱՆՍ” ՈՒՎԿ ՓԲԸ “Մալաթիա” մասնաճյուղը (գրանցման վկայական՝ 282):

2018թ.-ի Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի Նախագահի Օգոստոսի 29-ի թիվ 1/596Ա որոշմամբ գրանցվել է “ԿՐԵԴՈ ՖԻՆԱՆՍ” ՈՒՎԿ ՓԲԸ «Նոր-Նորք» մասնաճյուղը (գրանցման վկայական՝ թիվ 313):

Մեր տարբերանշանը`
«Կրեդո Ֆինանս»  վարկային կազմակերպություն