“Կրեդո Ֆինանս” ՈՒՎԿ ՓԲԸ մասնակիցներն են`
Մասնակից Բաժնեմասի չափը(%)
Մհեր Մակիչյան 25
Գևորգ Խաչատուրյան 25
Բելլա Գաբրիելյան 25
Նարինե Հակոբյան 25

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ «Կրեդո Ֆինանս» ՈՒՎԿ ՓԲԸ չի իրականացնում արժեթղթերի հրապարակային տեղաբաշխում և Կազմակերպությունն չունի փոքր մասնակցություն ունեցող մասնակիցներ, ուստի Կազմակերպությունն անհրաժեշտ չի համարում հրապարակել ՀՀ կենտրոնական բանկի Խորհրդի 2009թ.-ի հունիսի 2-ի թիվ 166-Ն որոշմամբ հաստատված 8/03 կանոնակարգի 25-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված տեղեկատվությունը: