Վարկերի տրամադրման ծառայություններ

ԿՐԵԴՈ ՖԻՆԱՆՍ ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերությունը տրամադրում է վարկեր առանց գրավի; վարկեր գրավի առկայությամբ, արագ վարկ; առցանց վարկեր և վարկեր ապառիկ ճանապարհով: Վարկի համար կարող եք դիմել ինչպես ընկերության մասնաճյուղերում, այնպես էլ առցանց ճանապարհով՝ հեռախոսի կամ համակարգչի միջոցով: Բուն վարկերի տրամադրումը կատարվում է ընկերության մասնաճյուղային ցանցի միջոցով: