վարկի տոկոսի իջեցում

Մարիր 4 ամիս առանց ուշացման,ստացիր 1 տոկոսի իջեցում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքի իջեցումը կատարվելու է քառամսյակը հաջորդող ամսվա մինչև 15-ը:

ԿԻՐԱՌՎՈՒՄ Է՝

    Առանց գրավի, ոսկու և անշարժ գույքի գրավով վարկատեսակների նկատմամբ՝ 4 հերթական անգամ և ավել առանց ուշացումների մարում կատարելու դեպքում: