վճարման բացթողում

Մոտակա վճարման բացթողում ի հաշիվ վարկի ժամկետի երկարացման
Ծառայության արժեք՝ 5000 ՀՀ դրամ