մարման նվազեցման հնարավորություն

Ամսական մարման նվազեցում ի հաշիվ վարկի ժամկետի երկարացման
Ծառայության արժեք՝ 5000 ՀՀ դրամ