ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐՈՎ.

Վարկի մարում

Արդշինբանկ ՓԲԸ-ի ցանկացած մասնաճյուղում : Անհրաժեշտ է վճարում կատարել Կրեդո Ֆինանս ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի 2470102877680000 հաշվեհամարին` նշելով վարկառուի պայմանագրի համարը և անուն ազգանունը:

Թել-Սել վճարային համակարգի միջոցով: Տերմինալների ցանկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Իդրամ վճարային համակարգի միջոցով: Սպասարկման կետերի ցանկին կարող եք ծանոթանալ զանգահարելով` 060 700 700:

Կրեդո Ֆինանս ՈՒՎԿ ՓԲԸմասնաճյուղերում: